Momentum

Na veel overleg, vele vergaderingen, veel vrijwilligerswerk en inzet van menig parochiaan in Boekelo is het dan nu zover dat de voormalige Marcellinuskerk een nieuwe invulling heeft gekregen. De  kerk blijft behouden en een nieuw ontmoetingscentrum met vele mogelijkheden is ontstaan met de naam ‘Momentum’.
Het karakter van het gebouw is blijven bestaan doordat vele details behouden zijn gebleven. Zoals de prachtige glas-in-lood-ramen, de authentieke deuren, de houten banken, de mooie gewelven  en de geweldige akoestiek. Hierdoor heeft de locatie een authentieke sfeer met een modern tintje gekregen.
Een opbaarruimte is gecreëerd, waardoor nabestaanden op elk gewenst moment hun overledene kunnen bezoeken. Voor grote condoleances zijn er mogelijkheden en afscheidsvieringen voor alle gezindten zijn er mogelijk.
 
Er kunnen open avonden georganiseerd worden met lezingen, concerten of workshops, koorrepetities en uitvoeringen. Maar ook is het mogelijk dat de ruimte gehuurd wordt voor familiebijeenkomsten. Het is een gebouw dat vele gebruikers kent.

Momentum is te bezoeken aan de Beckumerstraat 169 te Boekelo.
 
De naam ‘Momentum’ vertelt ons dat het niet gaat om de muren van steen, maar om de sociale dynamiek die ontstaat als mensen iets met elkaar kunnen delen in een beslissend moment.