Grafmonumenten

Gedenkteken

De nabestaanden hebben de moeilijke taak de herinnering aan de overledene levend te houden. Met een gedenkteken kan aan die persoonlijke herinnering vorm worden gegeven.

Hier kunnen verschillende materiaalsoorten bij gebruikt worden zoals: Graniet, Belgische hardsteen, ruwe stenen, zwerfkeien maar ook materialen zoals glas, RVS, hout en keramiek. Toch is het erg belangrijk dat u op een professionele wijze advies krijgt.

Wij willen u dan ook graag terzijde staan bij een niet alledaagse aankoop of kunnen u doorverwijzen naar de juiste mensen.
 

In plaats van bloemen….

Er is een trend om, in plaats van bloemen, een bijdrage te vragen voor een persoonlijk kunstwerk te nagedachtenis aan de overledene.

Terwijl bloemen verwelken, heeft een kustwerk blijvende waarde.